Stadsavonturen - Telefoon: 030-2467911 - Email: info@stadsavonturen.nl

 
 Stadsavonturen opent Tantes Testament: Wijsheden voor iedereen
ThemadinerDoor Ellen Waaijer
UTRECHT - 'Tante' woonde vroeger in wijk C. Omdat niemand haar echt naam kende, noemde iedereen haar gewoon Tante. Tante is er inmiddels niet meer maar ze heeft wel een testament nagelaten. Geen testament met materiële zaken, maar een met wijze spreuken. Haar verre familieleden Evert Soetekind en Cornelis van der Zee delen deze raat de levenslessen met iedereen die ze maar wil horen. Tijdens een gezelligheidsdiner van Tantes Bistro en Stadsavonturen wordt Tante's levensverhaal langzaam ontrafeld.

Cornelis van der Zee (links) en Evert Soetekind vertellen het verhaal van hun Tante. Tijdens het gezelligheidsdiner 'Tantes Testament' laten zij het publiek delen in tantes wijsheden en genieten van tantes favoriete muziek.

Na het overlijden van Tante werden na een lange zoektocht Evert Soetekind en Cornelis van der Zee als enig overgebleven familieleden gevonden. Beiden dachten de enige te zijn en hoopten een forse som geld te erven. Maar helaas, alleen Tantes woning aan de Oude Gracht werd inclusief schulden en achterstallig onderhoud aan hen toebedeeld.

De mannen hebben het pand toen verkocht en het is omgebouwd tot Tantes Bistro. Ter nagedachtenis aan Tante staat haar oude stoel nog altijd op dezelfde plaats. De enige verandering is dat het briefje dat eronder geplakt zat er niet meer zit. Het briefje bleek Tantes nalatenschap te zijn; vijf wijze spreuken. De meeste wijsheden uit Tantes Testament zijn aan een specifiek persoon gericht, maar de vijfde en laatste is aan iedereen.

De eerste wijsheid is gericht aan Karel, een rijke man die Tante kende van haar regelmatige bezoeken aan een herensociëteit. Tante laat hem de kunst van het verliezen na. Tante deed in deze herenclub altijd mee aan 'de vrolijke verliezer', een spel waarbij een glas sterke drank van hand tot hand wordt doorgegeven, vertelt Evert Soetekind. 'Degene die op het moment dat de muziek stopt het glas in zijn hand heeft, moet het in één keer leegdrinken. Tante was hier een graag geziende gast omdat zij vaak verloor. Karel daarentegen deed nooit mee omdat zijn vrouw hem dat verbood. Vandaar dat Tante hem de kunst van het verliezen naliet.'

Om iedereen in Tantes wijsheid te laten delen, vertellen Tantes erfgenamen nu regelmatig op zondag Tantes levensverhaal. Een viergangenmenu met veel van Tantes favoriete muziek en veel vertellingen is het resultaat. Ook besloten gezelschappen kunnen maar het verhaal van Tantes leven komen luisteren, maar Tantes nazaten geven de voorkeur aan losse inschrijvingen. 'Want alleen dan kan Tante's lijfspreuk en ook de laatste spreuk van haar testament 'Wie vandaag nog een vreemde is, kan reeds morgen een vriend zijn'worden gerealiseerd', vertellen zij. En zo laat Tante aan iedereen iets na.

Ode
Het idee voor Tantes Testament komt van Oscar van den Bergen die ook Cornelis van der Zee speelt. 'Ik ben muziektherapeut geweest en heb Tantes Testament ontwikkeld om oude Nederlandse liedjes meer inhoud te geven, Tantes Testament is een soort ode aan het Nederlandse lied.' En dat slaat aan. Bij de try out op 13 oktober ging het idee er in als koek in. Het publiek wordt actief betrokken bij het verteldiner. Eigenlijk hoeven wij de mensen alleen te prikkelen. We zeggen ze wel wat ze moeten doen, maar het wordt niet echt opgelegd. We maken ook geen gebruik van een vast concept maar spelen in op het publiek. Zo ligt de nadruk de ene keer meer op de vertellingen en de andere keer meer op de muziek, het is net wat het publiek wil.'

Iedereen die alle wijze levenslessen en de favoriete muziek van Tante zelf wil horen, kan het Oudhollandse gezelligheidsdiner bezoeken.