Stadsavonturen - Telefoon: 030-2467911 - Email: info@stadsavonturen.nl

 
Fort Vossegat aan vergetelheid ontrukt

Theatrale opening Fort Vossegat

Anneke Raven en Jan Kocken onthullen het informatiebord over Fort Vossegat. Foto: Ton van den Berg.


Waar ooit fort Vossegat stond, op de plek van de Kromhoutkazerne in Utrecht Oost, staat op een uithoekje daarvan op de Weg tot de Wetenschap (bij het zwembad Kromme Rijn) een herinneringsbord. Het fort maakte deel uit van de verdedigingslinie van Utrecht, de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Het bord geeft informatie over de functie van het bijna geheel verdwenen fort en verwijst naar de drie onderdelen die nog te zien zijn. Gedeputeerde Anneke Raven van de provincie Utrecht onthulde het bord samen met wijkbewoner Jan Kocken die met het idee ervoor kwam.

Het fort lag in de oksel van de Kromme Rijn en de Minstroom, op de plek waar nu de Kromhout Kazerne en de University College Utrecht liggen. Na de Tweede Wereldoorlog werd door de uitbreiding van de Kromhout Kazerne de verschansingen van Fort Vossegat geruimd en de grachten gedempt.

Enkele onderdelen van het fort zijn bewaard gebleven: het bomvrije wachthuis, de (gracht)brug met de twaalf gaten en de tamboershut (officiershut). Deze liggen nu op het terrein van de kazerne, dat niet openbaar toegankelijk is. Met het informatiebord wordt naar het wachthuis, de brug en de tamboershut verwezen. Van het fort zijn geen zichtbare contouren over, waardoor het vergeten dreigt te raken. Daarom worden de contouren de komende jaren teruggebracht in de nieuwe bestrating van de Weg tot de Wetenschap.

Theatrale opening muzikanten

Onder leiding van 'de fanfare Vossegat' van de feestorganisatie Stadsavonturen ging het gezelschap naar de onthulling van het informatiebord.

Wijkbewoner Jan Kocken is betrokken bij het herinneringsbord. Hij zet zich in om het fort uit de vergetelheid te halen, samen met de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen. Deze werkgroep zich in voor herstel van historische en karakteristieke elementen in het straatbeeld. Het bord is gemaakt in samenwerking met het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie van de provincie Utrecht.

 

 

Fort Vossegat aan vergetelheid ontrukt