Stadsavonturen - Telefoon: 030-2467911 - Email: info@stadsavonturen.nl

 
Gouda’s geheime onderwaeter weerelt:
een spannend en educatief Stadsavontuur!  Gouda, 3 februari 2009

In het najaar van 2008 is het projectbureau Cultureel en Havenkwartier van de gemeente Gouda gestart met de restauratie van een bijzondere watergang in het hartje van de binnenstad. Voor deze gelegenheid heeft zij Stadsavonturen gevraagd een programma op te zetten voor scholen en bezoekers. Stadsavonturen heeft een bijzonder project ontwikkeld. Het projectbureau kijkt met voldoening terug op de samenwerking en op het resultaat.

Stadswandeling GoudaHet projectbureau ervaart Stadsavonturen als een zeer geschikte partij om dergelijke projecten mee te ontwikkelen en kan andere gemeenten of programmamakers Stadsavonturen aanraden. Het middeleeuwse Gouda dankte haar rijkdom aan de ligging van de stad tussen de Gouwe en de Hollandse IJssel. De handel over deze rivieren zorgde voor economische bloei en levendigheid. Grachten, bruggen en sluizen herinneren aan dit verleden en horen bij het beeld van Gouda als waterstad. Het gemeentelijk projectbureau Cultureel en Haven Kwartier wil het Goudse water in de binnenstad weer een nieuwe functie geven en aantrekkelijk maken voor inwoners, bezoekers van de stad en waterrecreanten. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners trots zijn op de rijke watergeschiedenis én dat zij deze gaan ontdekken.

Door het herstel en de restauratie van een wateronderdoorgang in het historisch stadshart kwam najaar 2008 een bijzonder deel van de Goudse waterhistorie bloot te liggen. Toen deze gracht voor onderzoek tijdelijk droog kwam te staan, was het in oktober voor publiek een week lang mogelijk om door een 40 meter lange wateronderdoorgang, onder bijzondere monumentale panden door te lopen. Voor inwoners en bezoekers van Gouda een geweldige gelegenheid om op een ludieke wijze kennis te maken met het Goudse historische waterstelsel en de waterambities van de stad Gouda.

Zomer 2007 heeft het gemeentelijk projectbureau Cultureel en Haven Kwartier Stadsavonturen benaderd met de vraag rond deze publieksactiviteit ‘Lopen door Gouda’s geheime onderwaeterweerelt’ een educatieproject ontwikkelen voor de ruim 20 Goudse basisscholen in Gouda. De opdracht was voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering een samenwerkingsproject op te starten met Streekarchief Midden-Holland, het Watergilde (werkgroep Historische Vereniging Die Goude), VVV Gouda en Federatie Brede School.

In een klein en slagvaardig projectteam bedachten zij onder leiding van Stadsavonturen een spannend Schipperspel (een combinatie van monopolie, ganzenbord en triviant) en een Storytrail waarbij kinderen op zoek gingen naar de waargebeurde verdwijning van schipper Pieter Hugesz. met als onderdeel een spannende tocht door de onderdoorgang en een verwerkingsopdracht in de vorm van het maken van een beeldverhaal. Zo leren basisschoolkinderen spelenderwijs over Goudse watergeschiedenis en was het door middel van een afsluitende expositie in het stadhuis mogelijk ook ouders en bezoekers van het stadhuis te betrekken bij Gouda als waterstad.

De samenwerking met het team van Stadsavonturen en de regisseur en acteurs van de Storytrail kan als bijzonder worden omschreven. In het korte tijdsbestek van zes maanden werden aansprekende producten als het Schipperspel en de Storytrail bedacht, ontwikkeld én uitgevoerd. Bijzonder was ook het proces: onder leiding van Stadsavonturen werden alle partners uitgenodigd een bijdrage te leveren en ontstond een natuurlijke taakverdeling, waarbij optimaal gebruik werd gemaakt van ieders inhoudelijke en didactische kennis en inzet op het gebied van publiciteit en promotie. Het aanstekelijke enthousiasme van Bernice Tjien A Fat en Henke Lever zorgde daarbij bovendien voor een samenwerking met heel veel plezier.

Als opdrachtgever kijkt het projectbureau Cultureel en Haven Kwartier tevreden terug op de werkwijze en het behaalde resultaat: 37 deelnemende schoolgroepen en veel enthousiaste reacties van kinderen, leerkrachten en ouders. Voor de gemeente was het ook belangrijk dat de betrokken partijen in de stad enthousiast waren. Het educatieproject en de publieksactiviteiten rond de onderdoorgang leverde Gouda veel publiciteit op: van artikelen in lokale huis-aan-huis-bladen tot zelfs een item op het Jeugdjournaal.
De gecreëerde betrokkenheid en het enthousiasme bij de samenwerkingspartners zet zich bovendien voort:
de Storytrail maakt intussen in een aangepaste variant deel uit van het toeristisch aanbod van VVV Gouda en het Streekarchief en de Brede School bereiden de herhaling van het educatieproject in 2009 voor.

Wij hebben met veel genoegen samengewerkt met Stadsavonturen en kunnen samenwerking in vergelijkbare projecten aanraden.

Marlies Remmert
Projectleider Projectbureau Cultureel en Haven Kwartier
www.gouda.nl/cultureelenhavenkwartier